Combaterea sărăciei prin măsuri inovative
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Programe sociale

1. Programe consiliere privind abandonul scolar

Un numar de 122 elevi si 122 parinti, membri ai grupului tinta, vor beneficia de activitatile de consiliere pentru prevenirea abandonului scolar. Sedintele de consiliere pentru prevenirea abandonului scolar vor fi sustinute pentru minorii participanti la programele remediale de tip afterschool si la programele tip „a doua sansa” si parintii lor (cate un parinte pentru fiecare copil).
Scopul acestui tip de consiliere va fi acela de a mentine pe o perioada cat mai lunga copiii in sistemul de educatie, oferindu-le sansa atingerii unui nivel educational cat mai inalt, dar si de a diminua abandonul scolar.

 

2..Programe de tip scoala dupa scoala (afterschool) pentru limitarea abandonului scolar si cresterea rezultatelor elevilor

Prin analiza efectuata la nivelul comunitatilor vizate a fost identificata in randul copiilor nevoia de servicii educationale. Un numar de 106 elevi (membri ai grupului tinta) vor participa in cadrul acestei subactivitati, la programe remediale (scoala dupa scoala/afterschool), intr-un cadru organizat.

 

3. Programe de tip a doua sansa

Un numar de 16 persoane (membri ai grupului tinta), copii/tineri care au abandonat scoala care nu au finalizat ciclul primar/gimnazial de invatamant, vor primi sprijin prin programul „a doua sansa” din cadrul proiectului.
Programul „a doua sansa” ce se va desfasura prin proiect va fi acreditat de catre Inspectoratul Scolar Judetean si Ministerul Educatiei. Durata acestuia va fi in conformitate cu prevederile metodologiilor Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice referitoare la programele de tip „a doua sansa”. Prin desfasurarea acestui program participantii vor beneficia de servicii educationale la un nivel ridicat si vor fi motivati sa isi continue studiile pe viitor.

 

4. Programe de ucenicie

 

 Un numar de 65 tineri (din categoria de varsta 16 - 25 ani, membri ai grupului tinta) vor participa in cadrul acestei subactivitati, la programe de ucenicie la locul de munca. De asemenea, se va identifica un numar cat mai mare de potentiali angajatori care sa asigure desfasurarea in cadrul activitatii lor curente a programelor de ucenicie vizate prin proiect.

 

5. Programe informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii

485 persoane (tineri din categoria de varsta 16-25 de ani si adulti, membri ai grupului tinta) vor participa in proiect prin intermediul acestei subactivitati la sesiuni de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii.
Prin intermediul sesiunilor de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii-servicii externalizate, persoanele vizate, care vor participa la cate 4 sedinte de acest fel, vor primi suportul necesar pentru alegerea unui curs de formare profesionala si pentru alegerea viitoarei cariere sau in vederea gasirii unui loc de munca adecvat nivelului de pregatire si tipului de studii pe care le urmeaza, in contextul ofertei de pe piata muncii. 

 

6. Programe formare profesionala continua

Cursurile de formare profesionala se vor organiza prin programe de calificare/recalificare la care vor participa 400 persoane (membri ai grupului tinta) apartinand comunitatilor marginalizate vizate. In cadrul proiectului 150 de persoane (6 grupe de cursanti) vor participa la cursuri desfasurate de catre Partenerul 2, pentru calificarile: brutar – 1 grupa, patiser – 1 grupa, camerista – 2 grupe, lucrator in alimentatie – 2 grupe; iar 250 persoane (10 grupe de
cursanti) vor participa la cursuri sustinute de un furnizor de formare externalizat (Solicitantul va achizitiona servicii externalizate de formare), pentru calificarile: sudor oxi-gaz – 1 grupa, tamplar manual – 1 grupa, paisagist floricultor – 1 grupa, lucrator in comert – 1 grupa, lucrator in structuri pentru constructii – 1 grupa, constructor pietrar – 1 grupa, tricoter manual – 1 grupa, lucrator in finisarea textilelor si a pielii – 1 grupa, babysitter – 1 grupa, ingrijitor copii la domiciliu – 1 grupa.

 

7. Programe de asistenta si consiliere pentru initierea unor noi afaceri si coordonare operationala pentru afacerile infiintate

20 persoane (membri ai grupului tinta) vor fi asistate in cadrul acestei subactivitati, in vederea infintarii unei afaceri.
In prima faza, persoanele vizate de aceasta activitate vor participa la cursuri de formare profesionala/initiere din domeniul antreprenoriatului.
Se vor avea in vedere urmatoarele actiuni:
- sprijin in ceea ce priveste eventualele probleme intampinate de catre persoanele participante la aceasta activitate privind pasii legali ce trebuie urmati pentru infiintarea unei afaceri,
- acordarea de sprijin in elaborarea planului de afaceri;
- stabilirea strategiei de patrundere si mentinere pe piata (strategia de marketing, politica de promovare, explicarea posibilelor surse de finantare a unei afaceri, etc.);
- suport in infiintarea companiei;
- va acorda asistenta pentru perioada de desfasurare a activitatii economice a firmelor nou infiintate, etc.

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Titlul proiectului: „Combaterea sărăciei prin măsuri inovative” ID proiect: POCU/138/4/1/114085 Beneficiar: Comuna Coșula, Județul Botoșani. Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro