Combaterea sărăciei prin măsuri inovative
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Rezultate

Rezultate așteptate

 

1. Rezultat 1 – 122 elevi si 122 parinti (membri GT) consiliati in vederea reducerii abandonului scolar; 122 dosare de consiliere (cate 1 dosar pentru 1 elev si 1 parinte)

2. Rezultat 2 – 106 copii participanti la programe remediale (after school), 106 pachete papetarie (materiale pentru activitatile de educatie si formare); 106 pachete hrana zilnica pe intreaga perioada a programelor remediale; 106 subventii acordate pentru elevi in valoare de 1800 lei / an

3. Rezultat 3 - 16 persoane (membri GT) participante la programe de tip ,,a doua sansa,,, 16 pachete papetarie (materiale direct atribuite sustinerii activitatilor de educatie si formare); 16 pachete hrana zilnica pe intreaga perioada programului de tip „a doua sansa”; 16 subventii acordate pentru elevi in valoare de 1800 lei / an

4. Rezultat 4 - 65 tineri (membri GT din categoria de varsta 16-25 ani) participanti la programe de ucenicie; 65 subvenţii acordate angajatorilor pentru ucenici pentru o perioada de 12 luni

5. Rezultat 5 - 485 membri ai grupului tinta participanti la programe de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii; 485 dosare de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii; 4 sedinte de informare / consiliere / orientare /mediere pe piata muncii pentru fiecare din cei 485 membri ai GT

6. Rezultat 6 -  400 membri ai grupului tinta participanti la programe de formare profesionala continua; 400 pachete de hrana zilnica pe parcursul intregului curs de calificare; 400 subventii pentru cursanţi; 400 contracte de formare incheiate cu participantii la cursuri

7. Rezultat 7 – 195 locuri de munca subventionate; 195 locuri de munca create pentru membrii grupului tinta; acordarea a unui numar total de 195 subventii angajatorilor pe o perioada de 12 luni pentru persoanele angajate

8. Rezultat 8 – 20 persoane (membri GT) asistate in vederea infiintarii unei afaceri, 20 persoane (membri GT) participante la curs de formare profesionala de initiere in competente antreprenoriale,    selectarea a 20 planuri de afaceri in vederea initierii unei afaceri, 20 firme infiintate

9. Rezultat 9 - 20 micro-grant-uri acordat

10. Rezultat 10 - 1 serviciu functional (social) care este sprijinit la nivel de comunitate marginalizata, 1 platforma sociala online, 1 echipa mobila multifunctionala

11. Rezultat 11 - 3 parteneriate incheiate in cadrul Regiunii de dezvoltare a proiectului cu furnizori de servicii sociale din societatea civila

12. Rezultat 12 – 27 locuinte reabilitate si  41 sisteme panouri fotovoltaice montate in comunitatile marginalizate vizate

13. Rezultat 13 – 485 persoane (membri GT) asistate si sprijinite pentru reglementarea documentelor personale

14. Rezultat 14 –485 persoane (membri GT) sprijinite pentru reglementarea documentelor de asistenţă socială

15. Rezultat 15 - 3 Workshop-uri cu tema "Incluziunea in sociala a grupurilor vulnerabile cu cetateni de etnie roma din comunitatile marginalizate"; 300 persoane (membri GT) participante la workshop-uri (100 persoane/1 workshop)

16. Rezultat 16 - 3 Workshop-uri "Initiative privind imbatranirea activa si protectia sociala a varstnicilor"; 300 persoane (membri GT) participante la workshop-uri (100 persoane/1 workshop)

17. Rezultat 17 - 3 Workshop-uri "Incluziunea sociala si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati;  300 persoane (membri GT) participante la workshop-uri (100 persoane/1 workshop)

18. Rezultat 18 - 3 Workshop-uri "Protectia si promovarea drepturilor copilului"; 300 persoane (membri GT) participante la workshopuri (100 persoane/1 workshop)

19. Rezultat 19 - 3 Workshop-uri "Masuri privind sanatatea mintala a copilului si a adolescentului care apartine unei comunitati marginalizate"; 300 persoane (membri GT) participante la workshop-uri (100 persoane/1 workshop)

20. Rezultat 20 - 3 Workshop-uri "Limitarea fenomenului de abandon scolar in comunitatile sarace care includ cetateni de etnie roma”;  300 persoane (membri GT) participante la workshop-uri (100 persoane/1 workshop)

21. Rezultat 21 - 6 Seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale; 150  persoane (membri GT) participante la seminarii (25 persoane / 1 seminar)

22. Rezultat 22 - 36 luni de management al proiectului (gestionarea si monitorizarea proiectului, realizarea achizitiilor publice)

23. Rezultat 23 - 1 conferinta lansare proiect, 100 participanti (membri GT) la conferinta lansare proiect,  1 conferinta finalizare proiect, 100 participanti (membri GT) la conferinta finalizare proiect, 1 website proiect, 200 ghiduri informative,  200 brosuri,  200 pliante,  200 afise,  200 mape, 200  pixuri,  200 bloc-notes,200 memory-stick, 200 tricouri  inscriptionat, 3 roll-up, 1 banner

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Titlul proiectului: „Combaterea sărăciei prin măsuri inovative” ID proiect: POCU/138/4/1/114085 Beneficiar: Comuna Coșula, Județul Botoșani. Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro