Combaterea sărăciei prin măsuri inovative
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Parteneri

Lider - Comuna Coșula

Comuna Cosula este situata in partea de sud-vest a teritoriului administrativ a Judetului Botosani, se regaseste din punct de vedere geomorfologic in marea unitate structurala cunoscuta sub denumirea de "PLATFORMA MOLDOVENEASCA" reprezentata prin dealurile Cozancea - Todireni in depresiunea Jijia - Bahlui cu legaturi rutiere prin DE 58 - Iasi - Botosani - Suceava care traverseaza teritoriul comunei de la sud la nord prin intravilanul satului Buda. Din partea de sud-est prin zonele de centru a satelor Padureni, Cosula si Buda strabate DJ 208 H care face legatura intre comunele Vorona, Cristesti, Cosula, intersecteazs DE 58 continuand prin comuna Copalau spre comuna Sulita.

 

Membru 1 - Școala Gimnazială "Nicolae Călinescu" Coșula

 

Membru 2 - Fundația Universitară Hyperion


Universitatea Hyperion a fost înfiinţată în 1990 odată cu Fundaţia Universitară Hyperion, ca asociaţie cultural ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, de tip non-profit, cu un număr iniţial de 5 facultăţi.
În prezent, Universitatea are în structura sa 17 programe de studii de licenţă (specializări) şi 16 programe de masterat acreditate, acoperind o paletă largă de domenii și specializări în concordanță cu cerințele pieței muncii (de la științe socio-umane și arte până la cele exacte și inginerești).

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Titlul proiectului: „Combaterea sărăciei prin măsuri inovative” ID proiect: POCU/138/4/1/114085 Beneficiar: Comuna Coșula, Județul Botoșani. Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro