Combaterea sărăciei prin măsuri inovative
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Materiale Promovare

Activitati desfasurate in cadrul SA1.1 - Consiliere elevi-parinti, pentru prevenirea abandonului scolar, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA1.2 - Programe de tip scoala dupa scoala (afterschool) pentru limitarea abandonului scolar si cresterea rezultatelor elevilor, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA1.3 - Programe de tip a doua sansa, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.1 - Programe de ucenicie, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.2 - Informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.3 - Formare profesionala continua, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA2.4 - Subventionarea angajatorilor care contribuie la ocuparea in randul membrilor grupului tinta, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA3.1 - Asistenta si consiliere pentru initierea unor noi afaceri si coordonare operationala pentru afacerile infiintate, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA3.2 - Micro-granturi pentru înfiintarea de noi afaceri, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA4.1 - Servicii sociale destinate persoanelor aflate în risc de saracie si excluziune sociala, inclusiv etnicilor romi, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA5.1 - Selectarea familiilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA5.2 - Lucrari de reabilitare, izolație termica si încalzire a locuinței, extinderi de camere, îmbunatațirea igienei locuințelor si spațiilor conexe, utilizare energie regenerabila, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA6.1 - Sprijin in vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de stare civila membrilor grupului tinta, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA6.2 - Asistenta pentru reglementarea documentelor de asistenta sociala, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.1 - Workshop-uri si campanii de promovare "Incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile cu cetateni de etnie roma din comunitatile marginalizate", proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.2 - Workshop-uri si campanii de promovare "Initiative privind imbatranirea activa si protectia sociala a varstnicilor", proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.3 - Workshop-uri si campanii de promovare "Incluziunea sociala si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati", proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.4 - Workshop-uri si campanii de promovare "Protectia si promovarea drepturilor copilului", proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.5 - Workshop-uri si campanii de promovare "Masuri privind sanatatea mintala a copilului si a adolescentului care apartine unei comunitati marginalizate", proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA7.6 - Workshop-uri si campanii de promovare "Limitarea fenomenului de abandon scolar in comunitatile sarace care includ cetateni de etnie roma”, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA8.1 - Management, monitorizare, achizitii, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA9.1 - Conferinta de lansare/finalizare a proiectului, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Activitati desfasurate in cadrul SA9.2 - Informare, publicitate si diseminare rezultate proiect, proiect: Combaterea saraciei prin masuri inovative, POCU/138/4/1/114085

Perioada:

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Titlul proiectului: „Combaterea sărăciei prin măsuri inovative” ID proiect: POCU/138/4/1/114085 Beneficiar: Comuna Coșula, Județul Botoșani. Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro