Combaterea sărăciei prin măsuri inovative
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activitati proiect

A1. Pachet de activitati integrate de sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie

A1.1. Consiliere elevi-parinti, pentru prevenirea abandonului scolar

A1.2 Programe de tip scoala dupa scoala (afterschool) pentru limitarea abandonului scolar si cresterea rezultatelor elevilor

A1.3. Programe de tip a doua şansă

 

A2. Pachet de activitati integrate de ocupare

A2.1. Programe de ucenicie

A2.2. Informare, consiliere, orientare profesionala si mediere pe piata muncii

A.2.3. Formare profesionala continua

A.2.4. Subventionarea angajatorilor care contribuie la ocuparea in randul membrilor grupului tinta

 

A.3. Pachet de activitati de sustinere a antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

A.3.1. Asistenta si consiliere pentru initierea unor noi afaceri si coordonare operationala pentru afacerile infiintat

A.3.2 Micro-granturi pentru înfiinţarea de noi afaceri

 

A.4. Pachet de activitati sociale la nivel de comunitate

A.4.1. Serviciii sociale destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, inclusiv etnicilor romi

A.4.2. Parteneriate între autorităţile locale şi/sau furnizorii privaţi de servicii sociale şi partenerii comunitari

 

A5. Pachet de activitati de locuire destinate grupului tinta

A5.1 Selectarea familiilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire

A5.2. Lucrări de reabilitare, izolaţie termică şi încălzire a locuinţei, extinderi de camere, îmbunătăţirea igienei locuinţelor şi spaţiilor conexe, utilizare energie regenerabila

 

A6. Pachet asistenta juridica reglementare documente personale

A6.1. Sprijin in vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă membrilor grupului tinta

A6.2. Asistenta pentru reglementarea documentelor de asistenta social

 

A7. Pachet de activitati de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care se confruntă grupurile vulnerabile

A7.1. Workshop-uri si campanii de promovare "Incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile cu cetateni de etnie roma din comunitatile marginalizate"

A7.2 Workshop-uri si campanii de promovare "Initiative privind imbatranirea activa si protectia sociala a varstnicilor"

A7.3 Workshop-uri si campanii de promovare "Incluziunea sociala si pe piata muncii a persoanelor cu dizabilitati "

A7.4 Workshop-uri si campanii de promovare "Protectia si promovarea drepturilor copilului"

A7.5 Workshop-uri si campanii de promovare "Masuri privind sanatatea mintala a copilului si a adolescentului care apartine unei comunitati marginalizate"

A7.6 Workshop-uri si campanii de promovare "Limitarea fenomenului de abandon scolar in comunitatile sarace care includ cetateni de etnie roma”

A7.7 Organizare seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale

 

A8. Pachet de activitati  de Management Proiect

A8.1. Management, monitorizare, achizitii

 

A9. Informare si publicitate

A9.1. Conferinta de lansare/finalizare a proiectului

A9.2. Informare, publicitate si diseminare rezultate proiect

 

 

 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Titlul proiectului: „Combaterea sărăciei prin măsuri inovative” ID proiect: POCU/138/4/1/114085 Beneficiar: Comuna Coșula, Județul Botoșani. Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro